3006 Про затвердження положення про громадські слухання

Дата: 30.06.2022 14:41
Кількість переглядів: 489

 

Товстенська   селищна   рада

Чортківського  району  Тернопільської  області

восьме скликання, чотирнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«16»  червня  2022 року

смт Товсте

3006

 

Про затвердження положення

про громадські слухання

 

Керуючись статтями 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» та з метою сприяння територіальній громаді у здійсненні права на проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту і гуманітарної політики від 14.05.2021р., Товстенська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про громадські слухання на території Товстенської селищної ради згідно з додатком.

 

  1. Рішення вступає в силу з моменту його оприлюднення та діє до затвердження Статуту Товстенської селищної територіальної громади.

 

  1. Управлінню освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради забезпечити оприлюднення даного Положення на офіційному веб-сайті Товстенської селищної ради.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, законності, депутатської етики, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту і гуманітарної політики.

 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків

селищного голови Василь РОМАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення сесії Товстенської селищної ради від 16.06.2022 3006

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські слухання на території Товстенської селищної ради

 

Положення про громадські слухання на території Товстенської селищної ради (далі - Положення) встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, зокрема й тих що проводяться у форматі громадських обговорень, а також урахування їх результатів органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

Громадські слухання є однією з форм участі жителів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Громадські обговорення проводяться у випадках передбачених чинним законодавством.

 

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання

 

1. Товстенська селищна територіальна громада (далі - громада) має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами селищної ради (далі - ради), селищним головою (далі - головою), старостою (-ами), іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, та у випадках, передбачених Законами України проводити громадські обговорення.

 

1.1. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

  • громадські слухання - це форма безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, що передбачена статтею 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, згідно з якими члени територіальної громади мають право зустрічатися з депутатами селищної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції до управлінських рішень, які стосуються територіальної громади;

  • громадські слухання у форматі громадського обговорення - якщо прийняттю рішення органом місцевого самоврядування передує громадське обговорення відповідного проекту рішення, що чітко передбачено відповідним Законом України;

  • громадські обговорення – проведення консультації з громадськістю шляхом громадського обговорення проектів відповідних рішень органу місцевого самоврядування.

  • органи місцевого самоврядування  Товстенська селищна рада та її виконавчі органи;

  • органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території громади, для вирішення завдань, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань

1. Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та врахування їх результатів регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Принципи громадських слухань

1. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їx проведення.

2. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення.

3. Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у громадських слуханнях.

4.Інформація пов’язана з ініціюванням, підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-сайті Товстенської селищної ради http:// tovstenska-gromada.gov.ua у спеціальному розділі «Громадські слухання та обговорення», можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.

У разі якщо питання, що виноситься на громадські слухання (обговорення) відносяться до компетенції профільного виконавчого органу Товстенської селищної ради вищезазначена інформація розміщується на офіційному веб-сайті відповідного органу.

5. Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не можуть чинитися перешкоди для діяльності представників засобів масової інформації.

6. Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборної агітації.

7. Підтримані на громадських слуханнях пропозиції обовязково розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим Положенням строки, і за результатами такого розгляду обовязково приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення кожної пропозиції.

8. Організаційно-технічне забезпечення, яке включає забезпечення приміщенням для проведення громадського слухання, а також офіційне повідомлення громадськості про проведення громадського слухання здійснює виконавчий комітет Товстенської селищної ради (надалі – уповноважений відділ селищної ради).

 

Стаття 4. Предмет громадських слухань

1. Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які питання, що належать до відання місцевого самоврядування, у тому числі: