Громадське обговорення щодо реорганізації закладів загальної середньої освіти

Дата: 16.06.2022 12:27
Кількість переглядів: 907

Громадське обговорення щодо реорганізації закладів загальної

середньої освіти

 

1. Найменування організатора громадського обговорення -  Товстенська селищна рада.

2. Ініціатор громадського обговорення -  Товстенська селищна рада

3. Мета: врахування думки жителів Товстенської громади щодо реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кошилівці у Кошилівську гімназію та реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Садки у Садківську гімназію Товстенської селищної  ради.

 

4. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»     (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

 

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту» (далі – Закон), що визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального, культурного потенціалу суспільства та особистості. Цільові і ціннісні трансформації сучасної освіти вимагають запровадження адекватної структури української школи.

У Законі не вживаються терміни «І ступінь» чи «І-II», «І-III ступені». Натомість Закон містить терміни «початкова школа», «гімназія», «ліцей».

Відповідно до абз. 8 ч. 1 ст. 35 Закону заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

Закон не передбачає можливості подальшого функціонування шкіл
«I-III ступенів». При перейменуванні закладу освіти на ліцей необхідно, щоб заклад відповідав умовам, які висуваються законодавцем до функціонування ліцеїв. Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені Законом, положенням про ліцей та ліцензійними умовами, у тому числі щодо:

  • функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти;
  • забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів в обсягах, що визначаються законодавством.

Найближчим часом Товстенська селищна рада має прийняти одне з таких управлінських рішень стосовно кожного із заснованих раніше закладів загальної середньої освіти:

  • змінити тип таких закладів на гімназію, яка забезпечуватиме здобуття початкової освіти і базової середньої освіти («I-II рівень»).

5. Мета та завдання прийняття рішення

Цей проєкт підготовлений з метою поступової трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Товстенської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

6. Загальна характеристика і основні положення рішення

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Товстенської селищної ради відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти в гімназію з початковою освітою.

У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти управління освіти, культури, молоді та спорту Товстенської селищної ради забезпечить учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком у нашій громаді, як і в Україні зокрема, зменшується народжуваність,  відповідно  зменшується кількість учнів, особливо 10-11 класів.

Важливо, що розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена,  виключно, на заробітну плату педагогічних працівників школи.   Освітньої  субвенції, яка надходить до  бюджету Товстенської ТГ –  недостатньо.

Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише частину заробітної плати педагогічного персоналу. З нового навчального року громада за рахунок місцевого бюджету змушена  буде дофінансувати частину заробітної плати педагогічних працівників школи. Станом на сьогодні  з місцевого бюджету Товстенської селищної ради  покриваються витрати на енергоносії,   комунальні послуги та утримання технічного персоналу.

Дійсно кошти, які будуть заощаджені в результаті прийнятих рішень можна буде спрямувати на придбання  сучасного обладнання для навчальних кабінетів у новостворені заклади освіти,  де використання їх буде ефективним. Або ж витратити їх на ремонт, термоізоляцію закладів освіти.

Проаналізувавши перспективну мережу, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу, управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради виносить на громадське обговорення  питання реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Кошилівці у Кошилівську гімназію та реорганізації загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Садки у Садківську гімназію Товстенської селищної  ради.

7. Формат проведення громадського обговорення:

у зв’язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан та у зв’язку з продовженням карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та забороною масових зібрань, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 48630, вул. Українська, 84, смт. Товсте, (управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради).  Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективами ЗЗСО.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Товстенської територіальної громади у терміни з 01 березня по 01 квітня 2023 року.

Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  48630, вул. Українська, 84, смт. Товсте (управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ), електронна адреса: ypravliniyokmc@ukr.net

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Гуменюк Уляна Ярославівна – перший заступник голови Товстенської селищної ради. Контактна особа – Золота Марія Дмитрівна, заступник начальника – начальник  відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради, тел. (067) 754 2102.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести оптимізацію мережі закладів освіти наступним чином:

Реорганізувати:

 

Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Кошилівці

№ в системі

17965

Код ЄДРПОУ

24625176

Повна назва

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.

Коротка назва

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Кошилівці

Форма власності

Комунальна

Ступінь

I-ІІІ

Індекс

48612

Адреса

Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с.Кошилівці, вул. Незалежності, 70

E-mail

koschulivcisk6@gmail.com

Директор

Чмола Ганна Федорівна

Територія обслуговування

Село Кошилівці

Спроможність закладу освіти (учнів):

200

Кількість учнів:

86 учнів

Кількість персоналу:

28

Кількість класів:

11

Кількість приміщень:

40

                                                                                                                                         

 

 

Загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів с.Садки

№ в системі

17969

Код ЄДРПОУ

24625213

Повна назва

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Садки Заліщицького району Тернопільської області

Коротка назва

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Садки

Форма власності

комунальна

Ступінь

I-ІІІ

Індекс

48683

Адреса

Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с.Садки, вул. Шкільна, 3

E-mail

School.Sadky@gmail.com

Директор

Крайник Микола Антонович

Територія обслуговування

Село Садки

Спроможність закладу освіти (учнів):

320

Кількість учнів:

71 учнів

Кількість персоналу:

40

Кількість класів:

9

Кількість приміщень:

48

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЄКТ

ТОВСТЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2023 року                                                            смт. Товсте                                                                    № __

 

Про реорганізацію  загальноосвітньої школи

І-IІІ ступенів с.Кошилівці Заліщицького р-ну

Тернопільської обл.

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 108, 112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подані управлінням освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  загальноосвітній школі I-ІІІ ступенів с.Кошилівці, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Роерганізувати Загальноосвітню школу I-ІІІ ступенів с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл. (Код ЄДРПОУ 24625176), місцезнаходження: Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с. Кошилівці, вул. Незалежності, 70, шляхом перетворення у Кошилівську гімназію Товстенської селищної ради Тернопільської області, місцезнаходження: Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с. Кошилівці, вул. Незалежності, 70.

2. Встановити, що Кошилівська гімназія Товстенської селищної ради Тернопільської області є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків Загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл.

   3. Утворити комісію з реорганізації загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів с. Кошилівці  Заліщицького р-ну Тернопільської обл. шляхом перетворення у такому складі:

Палюх Михайло Михайлович  – голова комісії, начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер –  3110600614)

Члени комісії:

Золота Марія Дмитрівна  – заступник начальника управління – начальник відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 3166400601);

Гойман Василь Богданович – головний бухгалтер – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення управління  освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 3057900332);

Буртник Олександра Володимирівна  – юрисконсульт управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 2918519229);

Чмола Ганна Федорівна – директор загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл. ( ідентифікаційний номер 2352609507).

Місцезнаходження комісії з реорганізації: 48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте, вул. Українська, 84.

4. Уповноважити голову комісій провести процедуру реорганізації юридичної особи – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Кошилівці Заліщицького р-ну Тернопільської обл. згідно з вимогами статей 104,105,106,107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з дотриманням вимог трудового законодавства та вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з реорганізацією відповідної юридичної особи, у тому числі подавати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації їх припинення тощо.   

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з моменту внесення до Єдиного державного реєстру рішення про реорганізацію закладу освіти.

6. Реорганізаційній комісії:

1) в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про реорганізацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів;

2) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення сесією Товстенською селищною радою попередити працівників юридичної особи – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів про наступну зміну істотних умов праці у зв’язку з реорганізацією юридичної особи та забезпечити при цьому дотримання гарантій, пільг та компенсацій згідно з чинним законодавством;

3) у тижневий термін з дня прийняття рішення сесією Товстенською селищною радою провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших оборотних нематеріальних активів, відобразити у передавальному акті майна, прав та обов’язків відповідної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня;

7. Директору школи видати відповідні накази про попередження працівників щодо проведення реорганізації (перетворення), внесення змін в організацію праці та направити відповідне подання до профспілки, а також забезпечити повідомлення державної служби зайнятості відповідно до чинного законодавства.

8. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з гуманітарних питань Товстенської селищної ради.

 

 

Селищний голова                         Іван ПРОДАНИК

 

Марія ЗОЛОТА

 

Олександра БУРТНИК

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ

ТОВСТЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2023 року                                                            смт. Товсте                                                                    № __

 

Про реорганізацію  загальноосвітньої школи

І-IІІ ступенів с. Садки Заліщицького району

Тернопільської області

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 108, 112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подані управлінням освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  загальноосвітній школі I-ІІІ ступенів с. Садки, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Роерганізувати Загальноосвітню школу I-ІІІ ступенів с. Садки Заліщицького району Тернопільської області (Код ЄДРПОУ 24625213), місцезнаходження: Україна, Тернопільська область, Заліщицький район, с. Садки, вул. Шкільна, 3, шляхом перетворення у Садківську гімназію Товстенської селищної ради Тернопільської області, місцезнаходження: Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с. Садки, вул. Шкільна, 3.

2. Встановити, що Садківська гімназія Товстенської селищної ради Тернопільської області є правонаступником зобов’язань, прав та обов’язків Загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів с. Садки Заліщицького району Тернопільської області.

   3. Утворити комісію з реорганізації загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів с. Садки   Заліщицького району Тернопільської області шляхом перетворення у такому складі:

Палюх Михайло Михайлович  – голова комісії, начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер –  3110600614)

Члени комісії:

Золота Марія Дмитрівна  – заступник начальника управління – начальник відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 3166400601);

Гойман Василь Богданович – головний бухгалтер – начальник відділу фінансово-господарського забезпечення управління  освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 3057900332);

Буртник Олександра Володимирівна  – юрисконсульт управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради (ідентифікаційний номер 2918519229);

Крайник Микола Антонович – директор  загальноосвітньої  школи  I-ІІІ ступенів          с. Садки Заліщицького району Тернопільської області (ідентифікаційний номер 2091410454).

Місцезнаходження комісії з реорганізації: 48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте, вул. Українська, 84.

4. Уповноважити голову комісій провести процедуру реорганізації юридичної особи – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Садки Заліщицького району Тернопільської області згідно з вимогами статей 104,105,106,107 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з дотриманням вимог трудового законодавства та вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з реорганізацією відповідної юридичної особи, у тому числі подавати державному реєстратору документи, необхідні для проведення державної реєстрації їх припинення тощо.   

5. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить два місяці з моменту внесення до Єдиного державного реєстру рішення про реорганізацію закладу освіти.

6. Реорганізаційній комісії:

1) в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про реорганізацію юридичної особи та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів;

2) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення сесією Товстенською селищною радою попередити працівників юридичної особи – загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів про наступну зміну істотних умов праці у зв'язку з реорганізацією юридичної особи та забезпечити при цьому дотримання гарантій, пільг та компенсацій згідно з чинним законодавством;

3) у тижневий термін з дня прийняття рішення сесією Товстенською селищною радою провести інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів та інших оборотних нематеріальних активів, відобразити у передавальному акті майна, прав та обов’язків відповідної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня;

7. Директору школи видати відповідні накази про попередження працівників щодо проведення реорганізації (перетворення), внесення змін в організацію праці та направити відповідне подання до профспілки, а також забезпечити повідомлення державної служби зайнятості відповідно до чинного законодавства.

8. Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з гуманітарних питань Товстенської селищної ради.

 

 

Селищний голова                         Іван ПРОДАНИК

 

Марія ЗОЛОТА

 

Олександра БУРТНИК

                                                                               


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь