Громадське обговорення Хмелева

Дата: 05.06.2023 16:50
Кількість переглядів: 42

Громадське обговорення щодо ліквідації закладу загальної середньої освіти

 

1. Найменування організатора громадського обговорення: Товстенська селищна рада Чортківського району Тернопільської області.

2. Ініціатор громадського обговорення: Товстенська селищна рада Чортківського району Тернопільської області

3. Мета: врахування думки жителів Товстенської громади щодо припинення діяльності Хмелівської початкової школи Товстенської селищної ради шляхом ліквідації.

 

4. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

 

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.

Згідно з Конституцією України (ст. 143):

«Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції».

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні (ст. 26):

«Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

 

Головне у закладі освіти – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі у дітей є мотивація до кращих результатів у навчанні. На жаль, з кожним роком як в Україні, так і у нашій громаді зокрема, зменшується народжуваність, відповідно зменшується кількість учнів.

Значною проблемою залишається утримання та належне функціонування навчальних закладів із малою наповнюваністю учнів. Варто зауважити, що на опалення напівпорожніх приміщень шкіл витрачаються значні кошти, особливо це стосується Хмелівської початкової школи.

Як наслідок малокомплектності, утворення класів-комплектів – відсутня повноцінна позакласна, виховна, спортивно-масова робота, що не сприяє соціалізації дітей. Вони навчаються у замкнутому колі, відсутні умови для організації системної методичної роботи.

Тому перед місцевою владою постає питання раціонального розподілу бюджетних коштів, альтернатива утримання таких навчальних закладів (оплату за енергоносії, природний газ, водопостачання, інші послуги, зарплату технічному персоналу) чи переведення дітей до спроможних навчальних закладів і забезпечення якісніших умов навчання завдяки вивільненим коштам.

У Хмелівській початковій школі Товстенської селищної ради станом на 01.09.2023р. прогнозується навчати 5 учнів. У закладі працює 2 вчителів та 4 технічних працівники. Вартість утримання одного учня (за даними 2022/2023 навчального року) становить 62 507 грн/рік. Вартість утримання навчального закладу –  721 411 грн/рік.

На сьогодні єдиним оптимальним вирішенням проблеми малокомплектності навчальних закладів є оптимізація мережі, зокрема ліквідація таких закладів. Зекономлені кошти будуть спрямовані на придбання навчальної літератури, оснащення кабінетів існуючих закладів освіти сучасним навчальним обладнанням та матеріалами, комп’ютерною технікою, шкільними меблями, мультимедійним обладнанням, переоснащення харчоблоків, здійснення необхідних капітальних і поточних ремонтів, облаштування спортивних майданчиків, території навчальних закладів.

Разом з цим, у разі прийняття рішення про ліквідацію Хмелівської початкової школи, здобувачі освіти будуть забезпечені безкоштовним підвезенням з дотриманням усіх вимог до найближчого навчального закладу.

Проаналізувавши перспективну мережу, матеріально-технічну базу, розмір бюджетних коштів на утримання закладів, виносимо на громадське обговорення питання ліквідації Хмелівської початкової школи та обговорення відповідного проєкту рішення.

 

У зв’язку з військовою агресією РФ проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан, пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою: 48630, вул. Українська, 84, смт. Товсте, (управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради). Також із дотриманням усіх заходів безпеки: публічне громадське обговорення передбачатиме проведення на базі ЗЗСО громадського слухання, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю і колективом ЗЗСО.

До участі в обговоренні запрошуються мешканці Товстенської територіальної громади у терміни з 01 березня по 01 квітня 2024 року.

Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення:  48630, вул. Українська, 84, смт. Товсте (управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ), електронна адреса: ypravliniyokmc@ukr.net

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Копчук Ольга Мирославівна – заступник голови Товстенської селищної ради. Контактна особа – Золота Марія Дмитрівна, заступник начальника – начальник  відділу освіти управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради, тел. (067) 754 2102.

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОЄКТ

ТОВСТЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

____        2024 року                                                            смт. Товсте                                                                    № __

 

Про припинення діяльності

Хмелівської початкової школи

Товстенської селищної ради

Тернопільської області

шляхом ліквідації

 

        Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26, статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 104, 105, 110-112 Цивільного Кодексу України, статті 66 Закону України " Про освіту", статті 32 Закону України "Про повну загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам", постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про забезпечення участі у громадськості у формуванні та реалізації державної політики", за результатами проведення публічних громадських обговорень, розглянувши подані управлінням освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради дані, з метою створення необхідних умов для рівного доступу громадян до якісної освіти та економічної ефективності функціонування закладів освіти громади, приведення освітньої мережі у відповідність до вимог законодавства та освітніх потреб населення, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями в  Хмелівській початковій школі, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Припинити діяльність юридичної особи - Хмелівської початкової школи Товстенської селищної ради Тернопільської області (Код ЄДРПОУ 24625420), місцезнаходження: 48683,Україна, Тернопільська область, Чортківський район, с. Хмелева, вул. Польська гора, 1, шляхом ліквідації.

2. Створити комісію з припинення діяльності юридичної особи - Хмелівської початкової школи шляхом ліквідації та затвердити її персональний склад, згідно додатку 1.

3. Визначити місцезнаходження ліквідаційної комісії, проведення нею роботи і прийняття вимог кредиторів за адресою: 48630, Тернопільська область, Чортківський район, смт. Товсте, вул. Українська, 84.

4. Затвердити порядок і строки припинення Хмелівської початкової школи шляхом ліквідації, згідно з додатком 2.

5. Встановити, що голова ліквідаційної комісії з припинення – начальник управління освіти, культури, молоді і спорту Товстенської селищної ради ПАЛЮХ Михайло Михайлович здійснює управління справами Хмелівської початкової школи.

6. Голові ліквідаційної комісії протягом 3 (трьох) днів з дня прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію і надати державному реєстратору за описом документи, передбачені законом.

7. Керівнику Хмелівської початкової школи попередити працівників про звільнення у зв’язку із ліквідацією закладу освіти з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

8.Встановити, що вимоги кредиторів приймаються протягом двох місяців з дати офіційного оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення діяльності Хмелівської початкової школи.

9. Здійснити дії, пов’язані з припиненням юридичної особи – Хмелівської початкової школи шляхом ліквідації, згідно з вимогами чинного законодавства.

10.Покласти контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію з гуманітарних питань Товстенської селищної ради.

 

 

Селищний голова             Іван ПРОДАНИК

 

Ольга Копчук

Василь Романюк

Михайло Палюх

Олександра Буртник

Алла Ільків

Олеся Хом’як

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1

до рішення  сесії Товстенської

селищної ради

від __.__.2024. № ____

 

Персональний склад комісії

з припинення діяльності юридичної особи – Хмелівської

початкової школи шляхом ліквідації

 

 

ПАЛЮХ

Михайло Михайлович           – голова комісії, начальник управління освіти,

РНОКПП –  3110600614           культури, молоді і спорту Товстенської

                                             селищної ради;

КОПЧУК

Ольга Мирославівна               - заступник голови комісії, заступник селищного

                                                     голови з гуманітарних питань

 

Члени комісії:

 

ЗОЛОТА

Марія Дмитрівна                    – заступник начальника управління –

РНОКПП - 3166400601            начальник відділу освіти управління освіти,

                                                    культури, молоді і спорту Товстенської селищної

                                                    ради;

ГОЙМАН

Василь Богданович                – головний бухгалтер – начальник відділу

РНОКПП - 305790033              фінансово-господарського забезпечення

                                                    управління  освіти, культури, молоді і спорту

                                                   Товстенської селищної ради;

БУРТНИК

Олександра Володимирівна  – головний спеціаліст-юрисконсульт управління

РНОКПП – 2918519229            освіти, культури, молоді і спорту Товстенської

                                                     селищної ради;

 

РУДЬКО

Людмила Романівна              –  завідувач Хмелівської початкової школи

РНОКПП - 3202201104             Товстенської селищної ради.

 

 

Секретар селищної ради                                                     Василь РОМАНЮК

 

 

 

 

 

                                                                                 Додаток 2

до рішення  сесії Товстенської

селищної ради

від __.__.2024. № ____

 

Порядок і строки

Припинення діяльності юридичної особи – Хмелівської початкової школи шляхом ліквідації

 

№ з/п

Заходи з припинення

Термін виконання

1

Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення закладу освіти шляхом ліквідації, подання необхідних документів для внесення у Єдиний державний реєстр відповідних записів.

Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення закладу освіти шляхом ліквідації

Протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення

2

Попередження працівників закладу освіти про наступне звільнення у зв’язку з припиненням його діяльності не пізніше ніж за два місяці до дати їх звільнення з дня прийняття рішення про припинення

Не пізніше ніж за два місяці з моменту попередження

3

Вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості шляхом заявлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з боржників закладу освіти

Не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення

4

Проведення повної інвентаризації майна та коштів Хмелівської початкової школи

Не раніше ніж через 2 місяці від дати попередження про вивільнення

5

Закриття рахунків, відкритих у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами, до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів

Не раніше ніж через 2 місяці від дати попередження про вивільнення

6

Звільнення працівників закладу із додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства

Не раніше ніж за два місяці з моменту попередження

7

Вжиття ліквідаційною комісією всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення закладу освіти шляхом ліквідації. Встановити термін для заявлення кредиторами своїх вимог до установи  - два місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення закладу освіти шляхом ліквідації згідно з чинним законодавством

Два місяці з дати оприлюднення повідомлення про рішення

8

Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема, щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків у Пенсій фонд України, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання закладу освіти вимоги кредитора

Не пізніше тридцяти днів з дня отримання установи вимоги кредитора

9

Забезпечення своєчасного надання органу ДПС та Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування документів юридичної особи, утому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування

Не раніше ніж через 2 місяці від дати попередження про вивільнення

10

Складення та подання органу ДПС, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітності за останній звітний період

До складання передавального акту

11

Складення ліквідаційного балансу після завершення розрахунків з кредиторами

Після складання передавального акту

12

Подання ліквідаційного балансу закладу освіти до органу ДПС

Після проведення інвентаризації

13

Здійснення заходів щодо зняття юридичної особи з податкового обліку в Пенсійному фонді України та Фонді соціального страхування України. Здача документів в архів, знищення печатки та штампів в установленому порядку. Подання матеріалів щодо внесення у Єдиний державний реєстр запису про припинення закладу освіти шляхом ліквідації

Після закінчення процедури ліквідації, передбаченої законом

 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Василь РОМАНЮК

 

Громадське обговорення Хмелева.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь