Державна реєстрація нерухомості

Дата: 24.04.2024 15:58
Кількість переглядів: 32

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

У момент звернення.

2.

Формування та реєстрація заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних заяв Державного реєстру прав, а також прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та розміщення їх у Державному реєстрі прав

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

3.

Передача за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до державного реєстратора центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

4.

Розгляд заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В порядку

черговості надходження.

 

12 годин

5.

- Прийняття рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або відмову у задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

 

 

6.

- Внесення до спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей     про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

 

 

7.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав або рішення про відмову у державній реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних  

послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

8.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

 

__________2023р. №_____

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

У момент звернення.

2.

Формування та реєстрація заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних заяв Державного реєстру прав, а також прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та розміщення їх у Державному реєстрі прав

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

3.

Передача за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до державного реєстратора центру надання адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

4.

Розгляд заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В порядку

черговості надходження.

 

12 годин

5.

- Прийняття рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або відмову у задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

 

 

6.

- Внесення до спеціального розділу Державного реєстру прав відомостей     про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

 

 

7.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав або рішення про відмову у державній реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних  

послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

8.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів

тощо.

Адміністратор центру надання адміністративних

послуг

В

У момент звернення.

2.

Формування та реєстрація заяви про державну реєстрацію прав у базі даних заяв Державного реєстру прав, а також прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та розміщення їх у Державному реєстрі прав

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

3.

Передача за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до державного реєстратора центру надання

адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

4.

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги,

зокрема:

Державний реєстратор центру надання

адміністративних   

послуг

В

В порядку черговості надходження.

 

1 робочий день

5.

- перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації прав та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, про відновлення про державну реєстрацію прав, про залишення заяви про державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про

відновлення державної реєстрації прав.

 

 

 

6.

- прийняття рішення про державну реєстрацію прав або відмову у державній

реєстрації прав

 

 

 

7.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав або рішення про відмову у державній

реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

8.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

2.

Прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення,             та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Адміністратор

центру надання

адміністративних

послуг

В

У момент звернення.

3.

Виготовлення електронних копій  шляхом      сканування поданих документів та розміщення їх у базі даних про реєстрацію заяв  і запитів Державного                  реєстру речових прав          на                               нерухоме майно.

Адміністратор

центру надання

адміністративних

послуг

В

У момент звернення.

4.

Передача за  допомогою програмного забезпечення Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до   державного реєстратора центру  надання адміністративних  послуг.

Адміністратор

центру надання

адміністративних

послуг

В

У момент звернення.

5.

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зокрема:

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг

                  В

 

Державна реєстрація

права власності              та

інших речових прав

проводиться у строк, що          не перевищує

п’яти робочих днів.

6.

Перевірка  документів на наявність підстав для  зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення   державної реєстрації прав та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, про відновлення про державну реєстрацію прав, про залишення заяви про державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з            її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про відновлення державної    реєстрації прав.

 

 

 

7.

Прийняття рішення про державну реєстрацію прав або відмову у державній

реєстрації прав

 

 

 

8.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

9.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

2.

Формування та реєстрація заяви про державну реєстрацію прав у базі даних заяв Державного реєстру прав, а також прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій

формі) та розміщення їх у Державному реєстрі прав

Адміністратор центру надання адміністративних                   послуг

В

У момент звернення.

3.

Передача             за допомогою

програмного забезпечення Державного   реєстру речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до державного реєстратора центру надання  адміністративних  послуг.

Адміністратор

центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

4.

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги,

зокрема:

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В порядку черговості надходження.

5 робочих днів у разі сплати

адміністративного збору за реєстрацію прав у скорочені терміни:

2 робочі дні

  1. робочий день
  2. години

5.

- перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації прав та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, про відновлення про державну реєстрацію прав, про залишення заяви про державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної

реєстрації прав, про відновлення державної реєстрації прав.

 

 

 

6.

- прийняття рішення про державну реєстрацію прав або відмову у державній реєстрації прав

 

 

 

7.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав або рішення про відмову у державній реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних  послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

8.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Державний реєстратор центру  

надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду

 

 

___________2023р. №____

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням)

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік  документів тощо.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

У момент звернення.

2.

Прийняття заяви про скасування, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

3.

Передача за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно документів до державного реєстратора центру надання адміністративних послуг

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення.

4.

Розгляд заяви про скасування, а також документів, поданих разом із заявою про державу реєстрацію прав та оформлення результату надання адміністративної послуги, зокрема:

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг

В

У день

надходження заяви.

5.

- Прийняття рішення про скасування запису Державного реєстру або про відмову у скасуванні запису Державного реєстру прав

 

 

 

6.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг

 

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме   майно (або про відмову в ній).

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Державна реєстрація спеціального майнового права на об'єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості державної реєстрації спеціального майнового права на об’єкт незавершеного будівництва, майбутній об’єкт нерухомості

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, перелік документів, тощо.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

2.

Формування та реєстрація заяви про державну реєстрацію прав у базі даних заяв Державного реєстру прав, а також прийняття документів, що подаються разом із заявою про державну реєстрацію прав, виготовлення їх електронних копій шляхом сканування (у разі подання документів у паперовій формі) та розміщення їх у Державному

реєстрі прав

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

3.

Передача за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно документів для опрацювання до державного реєстратора центру надання

адміністративних послуг.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

4.

Опрацювання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, а також документів, необхідних для її проведення та оформлення результату надання адміністративної послуги,

зокрема:

Державний реєстратор центру надання

адміністративних  

послуг

В

В порядку черговості надходження.

 

5 робочих днів

5.

- перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, зупинення державної реєстрації прав та у разі необхідності прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав, про відновлення про державну реєстрацію прав, про залишення заяви про державну реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з її відкликанням, про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав, про зупинення державної реєстрації прав, про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, про

відновлення державної реєстрації прав.

 

 

 

6.

- прийняття рішення про державну реєстрацію прав або відмову у державній

реєстрації прав

 

 

 

7.

Формування витягу з Державного реєстру речових прав або рішення про відмову у державній

реєстрації прав

Державний реєстратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (або про відмову в ній).

8.

Видача документів за результатом розгляду заяви у сфері державної реєстрації прав.

Адміністратор (державний реєстратор) центру надання

адміністративних послуг

В

В день отримання Витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Заборона вчинення реєстраційних дій

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, перелік документів, тощо.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

2.

Внесення заяви власника про заборону вчинення реєстраційних дій / рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій в базу даних заяв Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

3.

Виготовлення електронних копій поданих документів шляхом їх сканування та розміщення у базі даних заяв.

Адміністратор центру надання

адміністративних послуг

В

В день звернення

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Інформування про види послуг, порядок заповнення заяви, перелік документів тощо.

Адміністратор ЦНАП

В

У момент звернення

2.

Прийняття заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також документів, необхідних для її проведення, та реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв і

запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У момент звернення

3.

Опрацювання заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також документів, необхідних для надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та оформлення результату надання адміністративної послуги:

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг

В

1 робочий день.

4.

- розгляд заяви про надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та документів, необхідних для надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

 

 

 

5.

- формування інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або прийняття рішення про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 

 

 

6.

Видача або надсилання поштою інформаційної      довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або рішення про відмову у наданні інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг

В

В день отримання Інформації                     з Державного реєстру прав на нерухоме майно (або про відмову в ній).

Дії або бездіяльність державного реєстратора можуть бути оскаржені до суду.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь