Соціальний захист

Дата: 24.04.2024 16:12
Кількість переглядів: 16

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Видача дублікату посвідчення батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім’ї

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Прийом, перевірка повноти пакету документів та реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання. Передача заяви та пакету документів відділу соціального захисту населення Товстенської селищної ради

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

Протягом 1 дня

2.

Розгляд заяви, накладання відповідної резолюції і передача на виконання

Начальник відділу соціального захисту населення

П

Протягом 2 дня

3.

Заповнення бланків посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної сімʼї відповідно до наданих документів, вклеювання фотокарток, продовження строку дії посвідчень

Головний спеціаліст

відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-8 днів

4.

Внесення відміток про видачу посвідчень у реєстраційній книзі видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та у реєстраційній книзі видачі посвідчень дитини з багатодітної сім'ї

Головний спеціаліст

відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-8 днів

5.

Підписання посвідчень та скріплення печаткою відділу соціального захисту населення

Начальник відділу соціального захисту населення

В

Протягом 9 дня

6

Передача посвідчень, актів у ЦНАП

Головний спеціаліст

відділу соціального захисту населення

В

Протягом 10 дня

7

Видача посвідчень, пояснення батькам умов користування та зберігання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

3 11 дня

8

Загальна кількість днів надання послуги

10

9

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у звязку з досягненням 14-річного віку

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Отримання і реєстрація заяви та пакету документів для вклеювання фотографії у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення дитиною 14-річного віку

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1-го дня

2.

Реєстрація заяви з вхідним пакетом документів, накладання резолюції та передача заяви з вхідним пакетом документів для виконання

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 1-3 дня

3.

Перевірка пакету документів

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 2-3 дня

4.

Вклеювання фотографії у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення дитиною 14-річного віку

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-9 дня

5.

Підписання посвідчення дитини з багатодітної сім’ї з вклеєною фотографією

Начальник  відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-9 дня

6

Інформування заявника про необхідність отримання результату послуги

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 3-9 дня

7

Реєстрація в реєстраційних книгах та видача посвідчення дитини з багатодітної сім’ї з вклеєною фотографією у разі досягнення дитиною 14-річного віку

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 10 дня

8

Загальна кількість днів надання послуги

10

9

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Прийом документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

В день прийняття заяви

2.

Перевірка поданих документів щодо відповідності вимогам законодавства

Начальник відділу соціального захисту населення

П

В день прийняття заяви

3.

Видача заяви та  декларації замовнику

Відділ соціального захисту населення

В

В день прийняття заяви

4.

Заява  про відмову надання пільг, на перехід для отримання субсидій

Субєкт звернення

В

В день прийняття заяви

5.

Підготовка довідки   та акту обстеження  для отримання субсидії

Відділ соціального захисту населення

В

В день прийняття заяви або наступний робочий день

6

Передача пакету документів

Відділ соціального захисту населення

В

Протягом 5 робочих днів

7

Розгляд на засіданні координаційної ради( у разі наявності підстав)

Відділ соціального захисту населення

В

На черговому засіданні

8

У разі відмови  надається письмова відповідь

Відділ соціального захисту населення

В

Після чергового засідання

9

Передача відповіді або відмови

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

Впродовж одного місяця з моменту прийняття заяви

 

Адміністративна послуга надається протягом 30 днів

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Прийом документів,

реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

В день

прийняття заяви

2.

Перевірка поданих

документів щодо

відповідності вимогам

законодавства

Начальник відділу соціального захисту населення

П

В день

прийняття заяви

3.

Видача заяви та  декларації замовнику

Відділ соціального захисту населення

В

В день прийняття заяви

4.

Заява  про відмову надання пільг, на перехід для отримання субсидій

Субєкт звернення

В

В день прийняття заяви

5.

Підготовка довідки   та акту обстеження  для отримання субсидії

Відділ соціального захисту населення

В

В день прийняття заяви або наступний робочий день

6

Передача пакету документів

Відділ соціального захисту населення

В

Протягом 5 робочих днів

7

Розгляд на засіданні координаційної ради( у разі наявності підстав)

Відділ соціального захисту населення

В

На черговому засіданні

8

У разі відмови  надається письмова відповідь

Відділ соціального захисту населення

В

Після чергового засідання

9

Передача відповіді або відмови

Адміністратор центру             надання

адміністративних

послуг

В

Впродовж одного місяця з моменту прийняття заяви

 

Адміністративна послуга надається протягом 30 днів

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНІ КАРТКА

Адміністративної послуги

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім’ї

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Отримання і реєстрація заяви та пакету документів для оформлення продовження строку дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі навчання дитини після 18-річного віку за денною формою

Адміністратор ЦНАП

В

1-й робочий день

2.

Реєстрація заяви з вхідним пакетом документів, накладання резолюції та передача заяви з вхідним пакетом документів для виконання

Відділ соціального захисту населення

В

2-й робочий день

3.

 

Перевірка пакету документів

Відділ соціального захисту населення

В

3-й

робочий день

4.

Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі навчання дитини після 18- річного віку за денною формою або підготовка вмотивованої відмови

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

 

4-6-й

робочий день

5.

Підписання продовжених посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї або вмотивованої відмови

Начальник  відділу соціального захисту населення

В

7-й робочий день

6

Інформування заявника про необхідність отримання результату послуги

Адміністратор ЦНАП

В

8-9-й робочий день

7

Реєстрація в реєстраційних книгах та видача продовжених посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі навчання дитини після 18-річного віку за денною формою

Адміністратор ЦНАП

В

10-й

робочий день

8

Загальна кількість днів надання послуги

10

9

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№п/п

Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги

Відповідальна особа

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання етапів (днів)

1.

Прийом і перевірка правильності  повноти поданих документів, реєстрація заяви, повідомлення заявника про орієнтовний термін виконання

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1-го дня

2.

Передача пакету документів заявника до спеціалістів відділу соціального захисту населення

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 1-3 дня

3.

Визначення повноти поданих документів та правильність їх оформлення

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 2-3 дня

4.

Оформлення посвідчення

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-9 дня

5.

Передача начальнику відділу посвідчень на підписання та скріплення їх печаткою

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-9 дня

6

Ведення журналу видачі посвідчень

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 3-9 дня

7

Передача посвідчення до Центру надання адміністративних послуг

Спеціалісти відділу соціального захисту населення

В

Протягом 10 дня

8

Видача посвідчення заявнику

Адміністратор ЦНАП

В

Протягом 10 дня

9

Загальна кількість днів надання послуги

10

10

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

10


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь