Соціальний захист ветеранів

Дата: 24.04.2024 16:14
Кількість переглядів: 31

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

 

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох
робочих днів

 

3

Опрацювання звернення та оформлення (погодження) результату надання послуги

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації заяви

 

4

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

 

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох днів з дня отримання результату надання послуги

 

5

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

 

6

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Термін надання адміністративної послуги визначений нормативно-правовими актами: 30 календарних днів.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Видача нового посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, постраждалого учасника Революції Гідності замість непридатного/втраченого та у разі зміни персональних даних

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення
заявника

2

Передача вхідного пакета документів відповідальному виконавцю

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох робочих днів

3

Опрацювання звернення та оформлення (погодження) результату надання послуги

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Не пізніше 15 робочих днів з дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

4

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

 

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох днів з дня отримання результату надання послуги

5

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

6

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

Термін надання адміністративної послуги визначений нормативно-правовими актами: 30 календарних днів.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Призначення одноразової грошової допомоги членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, загиблого (померлого) внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

 

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох
робочих днів

 

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом трьох робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

 

Протягом 3 – 4 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

 

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 510 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

 

Протягом 515 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів України

 

5

Винесення документів на розгляд міжвідомчої комісії для:

прийняття рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) волонтера;

у разі потреби, уточнення інформації про осіб, стосовно яких подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалення рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

 

Протягом 1520 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів

 

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 2 робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

 

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

 

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

 

9

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті)
або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох
робочих днів

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом трьох робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 34 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії з питань

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 510 робочих днів від дня надходження заяви від Центру надання адміністративних послуг

Протягом 515 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

5

Винесення документів на розгляд міжвідомчої комісії для:

прийняття рішення про призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб;

у разі потреби, уточнення інформації про осіб, стосовно яких подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалення рішення про призначення одноразової грошової допомоги

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

Протягом 15 20 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів України

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

9

Видача результату надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

Посадова особа Управління документообігу та звернення громадян Міністерства у справах ветеранів України

В

В одноденний термін

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Позбавлення статусу учасника бойових дій за заявою такої особи

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох
робочих днів

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом трьох робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 3 – 4 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 5 – 10 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 5 – 15 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

5

Винесення заяви на розгляд міжвідомчої комісії для:

позбавлення статусу
учасника бойових дій;

у разі потреби, уточнення інформації про особу, стосовно яких подані документи (надсилання необхідних запитів), заслуховування пояснень такої особи та прийняття рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій в місячний строк з дня надходження заяви (уточненої інформації)

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

Протягом 15 20 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

9

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Встановлення статусу учасника бойових дій, видача посвідчення

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох
робочих днів

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом трьох робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 3 – 4 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 5 – 10 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 5 – 15 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

5

Винесення документів на розгляд Міжвідомчої комісії для:

прийняття рішення про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій;

у разі потреби, уточнення інформації про осіб, стосовно яких подані документи (надсилання необхідних запитів), заслуховування пояснень таких осіб, свідків, представників державних органів та прийняття рішення про надання (відмову в наданні) статусу учасника бойових дій в місячний строк з дня надходження документів (уточненої інформації)

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

Протягом 1520 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

9

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Встановлення факту одержання ушкоджень здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

2

Передача вхідного пакета документів уповноваженому органу

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох робочих днів

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом трьох робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 3 – 4 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 5 – 10 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

Протягом 5 – 15 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

5

Винесення документів на розгляд Міжвідомчої комісії для:

прийняття рішення про встановлення (відмову у встановленні) факту одержання особою ушкодження здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння;

у разі потреби, уточнення інформації про постраждалу особу, стосовно якої подано документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалення рішення про встановлення (відмову у встановленні) факту одержання постраждалою особою ушкоджень здоров’я

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

Протягом 15 20 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

В одноденний термін

9

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг

У день звернення заявника

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Адміністративної послуги

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та/або іншої країни проти України, бойових дій та збройного конфлікту

 

Центр надання адміністративних послуг Товстенської селищної ради

 

 

 

№ з/п

Етапи опрацювання звернення про надання

послуги

Відповідальна посадова особа суб’єкта

надання послуги

Дія

В - виконує,

 У - бере участь,

П - погоджує,

З - затверджує

Строки виконання

етапів опрацювання

 

1

Реєстрація (оформлення) звернення суб’єкта звернення

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

2

Передача вхідного пакета документів відповідальному співробітнику Міністерства у справах ветеранів України

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

Протягом трьох робочих днів

 

3

Отримання документів та матеріалів для опрацювання. Перевірка відповідності пакету документів вимогам законодавства

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 3 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

 

Протягом 3 – 4 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

 

4

Підготовка пакету документів до розгляду на засіданні відповідної міжвідомчої комісії

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 5 – 10 робочих днів від дня надходження заяви від центру надання адміністративних послуг

 

Протягом 5 – 15 робочих днів від дня реєстрації заяви в Міністерстві у справах ветеранів

 

5

Винесення документів на розгляд міжвідомчої комісії для:

прийняття рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера;

у разі потреби, уточнення інформації про осіб, стосовно яких подані документи, і в місячний строк з дня надходження документів ухвалення рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом 17 робочих днів від дня надходження заяви особи від центру надання адміністративних послуг або надходження уточненої інформації стосовно неї

 

Протягом 15 20 робочих днів від дня реєстрації заяви особи або надходження уточненої інформації стосовно неї (у разі уточнення інформації) до Міністерства у справах ветеранів

 

6

Оформлення та підписання рішення Міжвідомчої комісії головою і секретарем, скріплення рішення гербовою печаткою Мінветеранів

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом двох робочих днів від дня прийняття рішення Міжвідомчою комісією

 

7

Передача результату надання послуги до центру надання адміністративних послуг

Уповноважена особа структурного підрозділу

В

Протягом одного дня з дня отримання результату надання послуги (у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг)

 

8

Направлення повідомлення про готовність результату послуги замовнику

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

В одноденний термін

 

9

Видача результату

надання послуги

Адміністратор центру надання адміністративних послуг

В

У день звернення заявника

 

Оскарження результату надання послуги

Дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової особи Міністерства у справах ветеранів України можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь